Vi tror, att det bästa sättet att lära sig förstå hästar är att umgås med dem regelbundet. Därför erbjuder vi barnen möjlighet att undersöka, uppleva och leka sig till en förståelse om hurudant djur hästen egentligen är. Vi träffas (oberoende av väder) för att göra stallsysslor, sköta om hästarna, leka och rida. Ibland hittar vi kanske på något annat roligt tillsammans med hästarna.

Klubbverksamhetens övergripande syfte är att på ett lekfullt sätt lära ut säkerhetstänkande och en äkta förståelse för hästarna som flock- och flyktdjur.

Hästen som vän.

Klubbverksamheten pågår v.36-48, och v.2-17. Vid anmälan väljer Ni om barnet deltar i klubben varje eller varannan vecka.

Ni köper ett 6 gångers ”klippkort” och meddelar vid den 5.e gången om man önskar sluta eller köpa ett nytt ridkort. Ett ridkort á 6 ggr för klubbverksamheten kostar 165€ (inkl moms).

Ponnyklubben för barn (6-8 år)              –  tisdagar kl. 15:30-17
Hästskötarklubben för barn (8-10 år)  – onsdagar kl. 16:30-18:00
Ridklubben för barn (10-12 år)                – fredag kl. 15-16:30

Anmälan sker via länken nedan
https://goo.gl/forms/rOMUBi7Ddik54tfi1