Uppgift 2

Home/Blogg/Uppgift 2
Gå tillbaka!

Uppgift 2

Uppgift 2, träning och ledarskap

 1. Beskriv ett ”problem du har stött på när du har skolat/kört/ ridit en häst. 
 2. Vad kan problemet ha berott på och hur kom du/ni på det?
 3. Hur fick du/ni ”problemet” korrigerat?
 4. Fick du hjälp av en tränare i situationen? Hur? 
 5. Vilka frågor ställer du de ekipage du skall börja träna?
 6. Filma en kort sekvens från en av dina träningsstunder, max 3 min. Visa det centrala i din träning just nu. Du får sända det till min whats up. Gör också en kort 1 min förklaring till filmen som du sänder på whats up. Vad är viktigast i träningen nu?

Tänk praktiskt och keep it simple!

 

 1. Utmaningen med Isa är (enligt min tolkning) att hon periodvis är mycket stresskänslig och att hon snabbt går upp i fas. Hon blir fysiskt och mentalt spänd och vill fly eller försvara sig. Konkret har detta tagit sig i uttryck på bl.a. följande sätt:
  – hon har haft svårt att lyfta hovar, låta sig tränsas och stå stilla.

– hon har bockat, slitit sig, skenat iväg och förstört en hästkärra.
– hon har svårt att slappna av tillsammans med (och går lätt till försvar mot) stressade, osäkra eller mentalt frånvarande människor
– hon är fysiskt spänd i kroppen
– hon behöver sin hästflock för att känna sig 100% trygg
– hennes spändhet/stress inverkar såklart även på hennes samarbets- och inlärningsförmåga
– hon kan galoppera, men det är inte alls lätt. Galopp på runt spår blir lätt korsgalopp

 

 1. Jag tror problematiken kan ha sitt ursprung i hästens inskolningsperiod. Isa är född i en 40-hästars flock på lösdrift, och inskolningen till körhäst inleddes samtidigt som hennes första föl skulle avvänjas och hon stallades in. När köparen till det då 4-åriga stoet dessutom ville ha henne skodd sa Isa ifrån på skarpen och uppfödaren blåste av köpet då hon såg att köparen hanterade hästens stress genom att bestraffa henne med bestraffning.3. Jag har gjort ett noggrant utredningsarbete för att försöka förstå Isa och hur hon ser på livet. Jag har lärt känna henne genom att spendera tid tillsammans med henne i olika situationer både hemmavid och annanstans. Jag har betraktat henne tillsammans med olika hästar och olika människor och i olika arbetsuppgifter.Min styrka är att jag är känslig för sinnesstämningar, och känner ofta på mig saker redan i ett tidigt skede. (Nackdelen med min känslighet är att min egen sinnesstämning lätt påverkas, och jag har därför haft stor nytta av det behavioristiska angreppssättet där man enbart betraktar beteendet utan att lägga känslor eller värderingar i det som händer.)Summa sumarum, problemet är inte ”löst” utan vi har gjort ett långt grundarbete och denna kurs valde jag för att avsätta tid att komma vidare med denna speciella häst.

 

 1. Jag har tagit hjälp av två olika veterinärer, en kiropraktor, och en klassisk hästmassör för att utesluta att Isa har ont och för att lära mig förstå hur Isa är i kroppen och hur jag kan hjälpa henne fysiskt.
  Vår egen hästmassör och fasciaterapeut Hanna Kivisaari har behandlat Isa regelbundet under de senaste två åren (dokumenterat). Jag har deltagit i en helgkurs vid annat stall med Isa (DHA) och regelbundet tagit lektioner av Sonja Loo hemmavid.Den viktigaste tränaren för Isa är dock jag själv. Jag gett Isa en lång sommarsemester i bekant flock på bete för att se vilken inverkan det har och jag har i andra perioder helt tagit henne ur kundverksamheten. Jag har läst på och lärt mig mer om det autonoma nervsystemet via den lilla hjärnforskning som gjorts på hästar, och utvecklat en förståelse av hur hormonerna påverkar hästarnas beteende.Jag har testat kurer av MSM, magnesium och munkpeppar (en i taget) utan märkbart resultat på varken kropp eller psyke. Att ändra Isas foderstat har inte varit möjligt, trots att hon är på den tjockare sidan. Hon har begränsat fri tillgång på hö med låg sockerhalt och därtill får hon en klick blötlagd lusern med sina mineraler.

  Vad jag lärt mig om Isa:
  – hon är född med en utmanande kroppsbyggnad och behöver mycket gymnastik och träning för att lära sig att använda sin kropp på ett optimalt och ledigt sätt
  – hon är lätt överviktig

– hon mår bra av både träning och olika tänjningsövningar
– hon söker och behöver trygghet och tid för att bygga upp sin självkänsla i situationer som involverar människor

Självklart har jag jobbat en del med olika tillitsövningar baserat på frihetsdressyr enl HorseVision Sweden, eftersom det är det som ligger mig varmast om hjärtat.

För koppling till praktiskt inriktad teori väljer jag Parellis ”Horenality Profiles”.

Enligt denna grovindelning av hästars personlighet är Isa en sk Right Brain Extrovert som trivs bäst av att göra övningar i rörelse. Det är bra att låta denna typ av häst först röra på sig för att bli kvitt stresshormonerna i kroppen för att sedan arbeta med ”finliret”. Upprepningar är viktiga för att stärka hästens trygghet och självkänsla.

Jag är även medveten om de ”fel och brister” vi har / har gjort med tanke på Isa, men vi skulle ”keep it simple”, så jag avslutar texten här. ?