Uppgift 3

Home/Blogg/Uppgift 3
Gå tillbaka!

Uppgift 3

Lägg upp ett konkret delmål för Isa fram till slutet av juni. Målet bör vara mätbart och kunna visas, samt innefatta en förbättring av hästens fysiska dagsform och kondition. De tre huvudsakliga träningsmetoderna bör nämnas.

Mitt förslag till delmål för 5.7:
Isa har både horisontell och lateral balans i skritt och påbörjat i trav både vid longering och uppsuttet

Vad?
– Isa ska kunna genomföra ett 30 minuter långt arbetspass på ridplanen varav 20 minuter uppsuttet.
– Hon ska hålla en koncentrerad och lugn attityd gentemot hjälpgivningen och vara följsam i arbetet.
– I markarbetet ska speglingen mellan Isa och mig fungera så väl att jag kan formge henne både lateralt och horisontellt.
– Uppsuttet ska samma formgivning som ovan fungera.

Hur?
– Jag kommer att fortsätta träna Isa med longering enligt akademisk ridkonst under maj månad
– Konditionsträningen görs i terräng tillsammans med hästkompisar
– I longeringen ligger fokus både vid de primära (min kropp) och de sekundära hjälperna (röst och spö)
– Gymnastikövningar vi gör för att förstärka den laterala och horisontella balansen är bl.a. att reglera tempo, hitta rätt böjning, göra sidvärtesrörelser osv. Vi gör alltså övningar som befäster dels hjälpgivningen men även gymnastiken.
– I början av juni överför vi formgivningen vi jobbat med från marken till arbete uppsuttet.

Som träningsmetoder tillämpas longering och ridning enligt akademisk ridkonst.
För hästens inlärning tillämpar vi bl.a. Tuire Kaimio, TTouch och Masterson Method.

Varför?
Syftet med detta delmål är att lära Isa basen till fortsatt skolning. Hon bör få en medveten balans för att få en positiv upplevelse av sitt arbete.