Loading...

Stall Falisa är ingen ridskola i ordets traditionella bemärkelse. Istället för att fästa fokus vid ryttarens ridteknik, med hästen som ett redskap för detta, baserar sig vår verksamhet på goda hästhanteringskunskaper och såväl kroppslig som emotionell växelverkan mellan djur och människa.

För att få en harmonisk relation till hästen behöver vi människor förstå hästens beteende och naturliga behov. Vi behöver veta hur hästen ser på sin omgivning och varför den beter sig på ett visst sätt i olika situationer.

Detta lär vi oss bäst genom att genom att umgås med hästarna, att vara och arbeta i och kring stallet.

All stallverksamhet grundar sig på en trygg och inkluderande atmosfär där alla hjälps åt och där alla är med på lika villkor. Ett vänligt och uppmuntrande bemötande och goda rutiner ger positiva upplevelser och glädje i arbetet.

I ridningen fokuserar vi mycket på upplevelsebaserat lärande med känsla, visualiseringar och fantasi som hjälpmedel.  Vi använder inga hårda metoder utan bygger upp samspelet med hästen genom en kommunikation som båda parter förstår.

Gå tillbaka